Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Ochrana soukromí našich Klientů je pro nás velmi důležitá, a proto při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, z dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) z dne 25. května 2018. Informujeme Vás, že:

 1. Správcem osobních údajů je Sonnea Sp. z o. o. se sídlem v Radlíně 44-310, ul. Rybnická 158 NIP: 634-283-15-00 REGON: 243679348, KRS: 0000541627

 2. Kontakt ohledně osobních údajů je možný přímo v sídle společnosti Sonnea nebo na e-mailové adrese: sonnea@sonnea.at

 3. Zpracování osobních údajů bude probíhat na základě čl. 6 sekce odst. 1 písmeno „a“ obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v tomto ohledu bude probíhat za účelem:
  – provádění analýz a statistických výzkumů, které zajistí průběžné zlepšování služeb používaných k úpravě obsahu na webu (ve smyslu cookies).

 4. Shromažďujeme pouze údaje, které jsou pro nás nezbytné k dosažení výše uvedených účelů, tedy údaje o IP, připojení a provozu na webových stránkách a údaje obsažené v příslušných formulářích.

 5. Osobní údaje zpracovávají pouze oprávněné osoby. Příjemcem údajů (zpracovatelem) může být subjekt jednající jménem Sonnei, tedy subjekt poskytující služby určování polohy, správu newsletterů, služby IT bezpečnosti atd.

 6. Osobní údaje mohou být zpřístupněny státním orgánům na jejich žádost, podle obecně platných právních předpisů, nebo dalším osobám a spolupracujícím subjektům, tedy subdodavatelům poskytujícím společnosti Sonnei služby, zejména IT, právní, či jiném pomocným službám (na základě uzavřených smluv pověřujících zpracováním osobních údajů).

 7. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu. V případě sběru dat pro účely statistické analýzy a výzkumu – do účinné vznesení námitky.

 8. Každý uživatel má právo na:
  – přístup ke svým údajům a na informace o tom, jak jsou zpracovávány,
  – opravu údajů, pokud se neshodují se skutečným stavem, a na jejich doplnění,
  – výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů,
  – kdykoli odvolání souhlasu se zpracováním, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním,
  – podání stížnosti dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27. dubna 2016. Stížnost lze podat předsedovi spolku Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo podat stížnost se vztahuje pouze na zákonnost zpracování osobních údajů.

 9. Údaje shromážděné v souborech cookie jsou shromažďovány automaticky.

 10. Web využívá nástroj Google Analytics, který pomocí cookies analyzuje návštěvnost uživatelů na všech podstránkách. Informace získané pomocí tohoto nástroje se používají pro statistické účely a pro zlepšení použitelnosti webových stránek a mohou být zpřístupněny dalším oprávněným subjektům.

 11. Změny nastavení Vašeho webového prohlížeče mohou omezit Váš přístup k určitým funkcím webu Sonnei.